Nikotin och nikotinplåster

Om din kropp är van att få en daglig dos av nikotin från cigaretter kan du uppleva svåra abstinensbesvär när du slutar röka. Nikotinplåster kan hjälpa dig med dessa besvär genom att tillföra en låg och jämn dos nikotin under hela dagen.


Vad är nikotin?

Nikotin är ett nervgift som vanligtvis gör dig illamående. När kroppen får i sig nikotin regelbundet ökar tolerans för ämnet och du behöver en högre och högre dos för att må dåligt. Nikotin kan också skapa ett beroende.

En daglig dos av nikotin, i form av cigaretter till exempel, sliter på kroppen med tid. Till exempel påverkas hjärta och blodkärl och ämnesomsättning. Dessutom påverkas hjärnans belöningscenter vilket spelar roll i beroendet.

Vad händer i kroppen när du slutar röka?

Om du är beroende av nikotin och slutar röka drabbas du av abstinensbesvär. Då känner du till exempel irritation, nedstämdhet, oro och rastlöshet. Du kan även på huvudvärk, yrsel, sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter.

Hur fungerar nikotinplåster?

Nikotinplåster är ett nikotinläkemedel som kan hjälpa dig minska abstinenssymptom under övergångsperioden när du slutar röka. När nikotinplåstret sitter på huden utsöndras nikotin i huden och tas upp i blodsystemet. Dosen du får av nikotinplåster är lägre än vad du får från cigaretter men den är jämn under hela tiden du har plåstret på.

Nikotin i nikotinplåster är mycket ren och därmed mindre skadlig. Dessutom är det framförallt röken du tar ner i lungorna med cigaretter som är så farligt för kroppen. Det är uppskattningsvis 100 gånger farligare att röka än att använda ett nikotinläkemedel.

Kan man bli beroende av nikotinplåster?

Även om nikotin är beroendeskapande är det ovanligt att man blir beroende av nikotinplåster. Om du tar god tid på dig (flera månader) att trappa ner på nikotindosen kan du bli av med ditt nikotinberoende.

Det är också mycket ovanligt att överdosera med nikotinplåster. Om du får i dig för mycket nikotin blir du illamående och kan även kräkas. Illamående kan vara ett tecken på att du ska använda en lägre dos av nikotinplåster.

Biverkningar av nikotinplåster

Nikotinhjälpmedel och läkemedel kan ge biverkningar som:

  • Illamående
  • Svettningar
  • Du känner dig skakig
  • Andfåddhet
  • Magont
  • Led- och muskelvärk
  • Hjärtklappning

Med nikotinplåster kan du även få biverkningar som hudirritation, utslag och klåda. Därför är det bra att byta plats på plåstret varje gång du sätter på ett nytt. Använd samma plats på kroppen ungefär en gång i veckan så att huden under plåstret får vila.

Om huden blir irriterad av nikotinplåstret kan du pröva plåster från ett annat märke. Nikotindosen är ofta ungefär samma mellan märken men andra ämnen i plåstret kan ge irritation och då hjälper det att byta märke.