Andra nikotinläkemedel

Nikotinplåster är en typ av nikotinläkemedel för att hjälpa dig sluta röka men det finns flera alternativ och förmodligen får du bäst hjälp genom att använda en kombination. Studier har visat att nikotinläkemedel i genomsnitt ökar din chans att bli rökfri med 80 procent.


Nikotinläkemedel – bäst i kombination

Nikotinplåster skiljer sig från andra nikotinläkemedel i att de ger dig en låg och stadig dos nikotin under hela dagen. Det skiljer sig också ifrån hur du brukade få i dig nikotin från cigaretter. Därför föredrar vissa att använda hjälpmedel som mer liknar vanan att röka en cigarett, som till exempel en inhalator.

Nikotinplåster kan ge särskilda biverkningar som irritation i huden, utslag och klåda. Det kan hjälpa att bara välja ett annat märke av nikotinplåster för att slippa hudirritation eller att se till att byta plats på plåstret ofta. Om du har känslig hud kan ett annat hjälpmedel vara bättre lämpat för dig.

Många väljer att använda nikotinplåster som bas när de slutar röka och sedan använda flera andra hjälpmedel som komplement i olika situationer. Till exempel munspray eller tuggummi för att få en dos nikotin när du känner ett speciellt sug, kanske på en fest eller middagsbjudning.

Hjälpmedel med nikotin

  • Nikotintuggummi
  • Munspray eller nässpray
  • Subtabletter – liknar nikotintuggummi
  • Inhalator
  • Resoritabletter – läggs under tungan och löses långsamt upp
  • E-cigaretter – forskningsresultat är ännu tvetydiga om e-cigg är effektiva för att hjälpa dig sluta röka.

Hjälpmedel utan nikotin

  • Champix – receptbelagt läkemedel som minskar röksuget genom att påverka belöningscentrum i hjärnan
  • Zyban – receptbelagt läkemedel som fungerar likt Champix

Två vanliga metoder att sluta röka är att antingen sluta tvärt och byta till nikotinläkemedel på en och samma gång, det andra alternativet är att börja trappa ner med cigaretter och testa dig fram med nikotinläkemedel under tiden. Med det andra alternativet får du möjlighet att vänja dig vid nikotinläkemedel och hitta den kombination som passar dig bäst innan du är helt rökfri.

Ta ett självtest för att ta reda på vilket nikotinhjälpmedel som passar dig bäst.